Course Content
Döngüler
Tekrarlayan olayları nasıl yapacağımızı öğreneceğiz.
0/5
Fonksiyonlar
Birden fazla kez kullandığımız kodları tek seferde yazıp daha sonra kullanmamızı sağlayacak fonksiyonları öğreneceksin.
0/2
Python Öğrenme Soruları
About Lesson

Bazen aynı anda birden fazla sayı veya metinle birlikte iş yapmamız gerekir. Mesela bozulan bir musluğu tamir etmek için alet çantası kullanırız ve alet çantamız birden fazla alet barındırır. Buna benzer bir durum bir program yazarken de başımıza gelebilir. Bu durumlarda birden fazla elemanı bir arada kullanmak için listeleri kullanabiliriz. 

Not : Listeler farklı tipte elemanlar barındırabilir.

Yazım Dili => liste = [1,2,3,4,5]

Bir listedeki elemana onun pozisyon(indeks) numarası ile ulaşabilirsin.

Kodu dene!

 

Bir listeyi döngü ile dönebilir ve her elemanı ile bir matematiksel işlem yapabiliriz.

Örnek :

sayilar = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

toplam = 0

for sayi in sayilar:

toplam += sayi

print(toplam)

Bu program 1’den 9’a kadar olan sayıların toplamını yazdıracaktır. Başlangıç değeri 0 olan toplam değerine her adımda sayılar listesinin bir elemanı eklenecektir ve böylelikle toplam bulunacaktır.

Kodu dene!

Not : Bir listenin uzunluğuna len() aracı ile ulaşabiliriz.

Not : Bir listede belirli sıra numaraları arasını kullanabiliriz. Örneğin, liste[2:5] der isek, 2. İla 5.pozisyon arasını kullanırız.

Not : .append() aracı ile bir listenin sonuna bir eleman, .insert() aracı ile bir listenin istediğimiz sırasına bir eleman ekleyebiliriz. .extend()aracı ile iki listeyi birbirine ekleyebiliriz. .remove() aracı ile bir elemanı listeden çıkartabiliriz.

Listeler
Join the conversation