Course Content
Döngüler
Tekrarlayan olayları nasıl yapacağımızı öğreneceğiz.
0/5
Fonksiyonlar
Birden fazla kez kullandığımız kodları tek seferde yazıp daha sonra kullanmamızı sağlayacak fonksiyonları öğreneceksin.
0/2
Python Öğrenme Soruları
About Lesson

Ekrana yazı yazdırma ve girdi alma => print(“Hello World”), name = input(“What is your name”)

Değişken Mantığı => Biz insanlar bazı durumları kesin olarak bilebilir, bazı durumları ise bilmek için bazı işlemler yapmak zorunda kalabiliriz. Bu tip bir şeyler yapmak zorunda kaldığımız durumlar matematikte karşımıza çokça çıkar. Değerini bilmediğimiz sembolik ifadelere matematikte değişken denir. Benzer bir durum programlamada da vardır. Sabit bir değere sahip olmayan sembolik ifadeler programlamada değişken olarak adlandırılır. Adından anlaşılacağı gibi değerleri değişebilir. Değişkenleri programımızda kullanacağımız değerleri  daha anlamlı hale getirmek ve tekrar tekrar kullanabilmek için kullanırız.

Python’da 4 ana değişken tipi vardır:

  1. Tam sayılar : integer
  2. Ondalıklı sayılar : float
  3. Metinsel ifadeler : string
  4. Doğru-yanlış ifadeleri : boolean

Python’da bir değişkeni tanımlarken o değişkenin tipinden bahsetmeyiz ancak bir değişkene belirli bir tipte bir değer atadıktan sonra o değişkenin tipini değiştiremeyiz.

isim = “Mert”,  sayi = 5, doğru_mu = True(true İngilizcede doğru demektir), kesirli_sayi = 2.7

Not : Python’da tüm sayılar normal durumlarda kesirli sayı olarak kabul edilir.

Not: Python’da değişken isimlendirmesinde sayıları, harfleri ve alt çizgi(_) kullanırız. Geleneksel olarak isimler küçük harf ile başlar ve isim birden fazla kelime içeriyorsa her kelime arasında _ kullanılır.

Not : Python’da input fonksiyonu daima metinsel ifade alır. Yani biz bir sayı girdiğimizde Python onu bir metin olarak düşünür. Bu değeri tam sayısal bir ifadeye dönüştürmek istiyorsak int(değer), ondalıklı sayı olacak şekilde bir ifadeye dönüştürmek istiyorsak float(değer) diyebiliriz. Bu işleme typecasting denir.

Değişkenler Alıştırmalar
Join the conversation