Course Content
Döngüler
Tekrarlayan olayları nasıl yapacağımızı öğreneceğiz.
0/5
Fonksiyonlar
Birden fazla kez kullandığımız kodları tek seferde yazıp daha sonra kullanmamızı sağlayacak fonksiyonları öğreneceksin.
0/2
Python Öğrenme Soruları
About Lesson

Döngü içinde break ve continue adında iki ifade kullanabiliriz.

Break ifadesi içinde bulunduğumuz döngüyü belirli bir durumda bitirmeye yarar.

Kodu dene!

Continue ifadesi döngüde bir sonraki adıma geçmemize yarar.

Kodu dene!

Break ve Continue
Join the conversation