Course Content
Gelişmiş Sorular
0/2
Doğrusal Denklemler
About Lesson

Cebir Kazanım(ları):M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

Alt Kazanımlar:

Python Kazanım(ları): Şart blokları, Matematiksel Operatörler, Fonksiyonlar

Bir mahallede toplu taşıma ile ulaşım yalnızca koordinat sistemini oluşturan eksenler üzerinden sağlanmaktadır ve her otobüs şehir merkezi olan (0,0) noktasına uğramaktadır. Bir otobüs hattı güzergahına, 7x = 7y – 14 doğru denklemine sahip yeni bir yolu dahil ediyor. Merve’nin evi (-2,2), Sude’nin evi (-2,0), Alp’in evi (0,-2), Koray’ın evi (2,2), Azra’nın evi (7,7) noktalarında yer almaktadır. Evleri yeni yol üzerinde bulunan kişiler şehir merkezine gidebilmek için bu hattı tercih edeceğine göre evlerinin koordinatları verilen kişilerden hangileri bu otobüs hattını tercih edecektir?

Şehir Merkezine Yolculuk
Exercise Files
Şehir Merkezine Yolculuk.txt
Size: 266.00 B
Join the conversation