Course Content
Gelişmiş Sorular
0/2
Doğrusal Denklemler
About Lesson

Cebir Kazanım(ları):M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

Python Kazanım(ları): Değişken tanımlama, Matematiksel Operatörler

Pist üzerinde bulunan A noktasından havalanan yolcu uçağı, seyir etmesi gereken minimum  yükseklik olan C noktasına %40 eğim ile doğrusal bir şekilde  çıktıktan sonra yere paralel olarak yoluna devam etmektedir. AB=13500 m olduğuna göre,uçağın bulunması gereken minimum yükseklik kaç metredir?

Pilot Olalım
Exercise Files
Pilot Olalım.txt
Size: 47.00 B
Join the conversation