Course Content
Gelişmiş Sorular
0/2
Doğrusal Denklemler
About Lesson

Python  : Listeler ve matematiksel operatörler

Doğrusal Denklemler

 M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

Koordinat sistemi üzerinde yer belirleme ile gerçek hayat durumlarını ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir.

Koordinat sistemi üzerine yerleştirilen Kentpark Sitesinin görünümü yanda verilmiştir. Mert, Mehmet, Kemal, Gül ve Rana Kentpark Sitesinde oturmaktadır.

(Konum, koordinat sistemi üzerinde (x,y)ile ifade edilir. Koordinat sisteminde birimler kullanılarak sağa, sola, yukarıya, aşağıya konuları ile x ve y değişkenleri değiştirilerek yeni konum elde edilir.)

Gül (4, 3) koordinatlarına sahip evde oturduğuna göre: 

  • a) Kemal’in oturduğu ev, Gül’ün oturduğu evin 2 birim aşağısında, 1 birim sağında ise Kemal’in oturduğu evin koordinatlarını bulunuz. (4+1,3-2)=(5,1)
  • b)Rana’nın oturduğu ev, Kemal ile yatay olarak aynı hizadadır. Kemal’in oturduğu ev, Rana’nın evinin sol tarafında ve aralarında da 5 tane ev bulunduğuna göre Rana’nın oturduğu evin koordinatlarını bulunuz. 
  • c) Mert’in oturduğu ev, Rana’nın oturduğu evin 3 birim yukarısında, 2 birim solunda ise Mert’in oturduğu evin koordinatlarını bulunuz. 
  • d) Mehmet’in oturduğu evin koordinatı (x+1, y-2) ve Mert’in oturduğu evin 3 birim yukarısında, 2 birim solunda olduğuna göre x ve y nin alması gereken değerler kaçtır? 

Referans: MEB Yayınları 8. sınıf ders kitabı, p.117

Kentpark Sitesi
Exercise Files
Kentpark Sitesi.txt
Size: 1.21 KB
Join the conversation