Course Content
Gelişmiş Sorular
0/2
Doğrusal Denklemler
About Lesson

Python Kazanımları : Değişkenler,Döngüler, Matematiksel Operatörler

Cebir Kazanımları : Doğrusal Denklemler M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.

Bir kamyon, deposunda bulunan 60 litre yakıt ile, deposu tam dolu bir şekilde yola çıkmıştır. Araç, her 100 km yol aldığında 10 litre benzin tüketmektedir. Aracın deposunda kalan yakıt miktarı ile aldığı yol arasındaki ilişkiyi cebirsel olarak nasıl ifade edebiliriz?

 Aracın aldığı yol x ile, kalan yakıt y ile gösterilirse denklem y=60-0,1.x şeklinde ifade edilebilir. (1 km’de kullanılan yakıt 0,1L)

  • A)Kamyoncu 800 km’lik yol gidecektir.  Buna göre araç kaç km yol aldıktan sonra durur?

Kamyoncunun başlangıç noktası ve varış noktası arasında her 50kmde bir benzin istasyonu bulunmaktadır.

  • B)Kamyoncu yolda kalmadan varış noktasına ulaşabilmek için kaçıncı km deki benzin istasyonundan yakıt almalıdır?
  • C)Varış noktasına ulaşabilmesi için benzin istasyonundan en az kaç lt benzin alması gerekmektedir?

Referans: MEB Yayınları 8. sınıf ders kitabı, p.120

Kalan Yakıt
Exercise Files
Kalan Yakıt.txt
Size: 500.00 B
Join the conversation