Course Content
Gelişmiş Sorular
6.sınıf cebir müfredatının günlük hayatta karşımıza çıkacak türden problemlerini python dili ile çözmeyi kapsar.
0/4
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
About Lesson

Cebir Kazanım(ları):

  1. Öğrenci cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

Python Konuları:

Değişkenler, Matematiksel Operatörler, Döngüler, Şart blokları, Karşılaştırma operatörleri

Soru

  • Bir tiyatro bileti sırasında 90 kişi vardır. Her 5 dakikada bir 40 kişi sıradan çıkıyor ve 63 kişi sıraya giriyor. Buna göre, sırada 600 kişiyi aşması için kaç dakika sürecektir? 
Tiyatro Bileti Sırası
Exercise Files
Tiyatro Sırası.txt
Size: 186.00 B
Join the conversation