Course Content
Gelişmiş Sorular
6.sınıf cebir müfredatının günlük hayatta karşımıza çıkacak türden problemlerini python dili ile çözmeyi kapsar.
0/4
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
About Lesson

Beklenen Cebir Kazanımı

Öğrenci cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

Python Konuları : Değişkenler, Girdi alma, Tip dönüştürme

Rana’ya her ayın ilk günü belirli miktarlarda harçlık verilmektedir. Rana’nın babası birinci ay ile ikinci ayda verdiği harçlık miktarını çarpıp, üçüncü ayda verdiği harçlık miktarı ile toplayarak 4. ayda vermesi gereken harçlık miktarını belirlemiştir. Rana’nın 4. ayda aldığı harçlık ile ilk 3 ayda aldığı harçlıklar arasındaki ilişki nasıl ifade edilebilir? Kurduğunuz cebirsel ifade üzerinden 3 tane örnek oluşturunuz.

Rana’nın Harçlığı
Exercise Files
Rana’nın Harçlığı.txt
Size: 661.00 B
Join the conversation