Course Content
Gelişmiş Sorular
6.sınıf cebir müfredatının günlük hayatta karşımıza çıkacak türden problemlerini python dili ile çözmeyi kapsar.
0/4
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
About Lesson

Cebir Kazanım(lar)ı :

Öğrenci cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

Python Konuları : Değişkenler, Girdi alma

 

Çiftçi Mert bu yılın hasatında, buğdaydan (3x+5) TL’lik bir gelir elde etmiştir. Arpadan elde ettiği gelir buğdaydan elde ettiği gelirden (x+2) TL eksiktir. Buna göre, çiftçi Mert’in arpadan elde ettiği geliri nasıl ifade edebiliriz?

Hasat Zamanı
Exercise Files
Hasat Zamanı.txt
Size: 499.00 B
Join the conversation