Course Content
Gelişmiş Sorular
6.sınıf cebir müfredatının günlük hayatta karşımıza çıkacak türden problemlerini python dili ile çözmeyi kapsar.
0/4
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
About Lesson

Cebir Kazanımları :

Öğrenci cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

Python Kazanımları : Değişkenler, Şart Blokları, Döngüler

Ali alışveriş yapmak için bir giyim mağazasına gitmiştir. Ali tanesi 4x TL olan gömlekten (x-1) tane almıştır. Kasiyer Ayşe Hanım’a  TL vermiştir. Buna göre, x’ in alacağı farklı değerler için satın alınan eşyaların toplam tutarı ve Ali’nin kasaya ödediği ücret arasındaki ilişki ile ilgili ne söylenebilir?

Gömlek Tutarı
Exercise Files
Gömlek Tutarı.txt
Size: 520.00 B
Join the conversation