Course Content
Gelişmiş Sorular
6.sınıf cebir müfredatının günlük hayatta karşımıza çıkacak türden problemlerini python dili ile çözmeyi kapsar.
0/4
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
About Lesson

Cebir Kazanımları :

  • M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
  •  M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

Python Kazanımları : Girdi Alma, Değişkenler, Matematiksel İşlemler

Mehmet Usta bir duvarı 5 saatte boyayabilirken iken Ahmet Usta aynı duvarı 4 saatte boyamaktadır. Eğer birlikte aynı  duvarı boyarlarsa kaç saatte boyayabilirler?

Duvar Boyama
Exercise Files
Duvar Boyama.txt
Size: 275.00 B
Join the conversation