Course Content
Gelişmiş Sorular
6.sınıf cebir müfredatının günlük hayatta karşımıza çıkacak türden problemlerini python dili ile çözmeyi kapsar.
0/4
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
About Lesson

Cebir Kazanım(ları):

Öğrencinin cebirsel ifadelerin çarpımını yaparak bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarında hacim bağıntısını oluşturmasını ve ilgili problemleri çözmesini öğrenir.

Python Konuları: Değişkenler, Şart Blokları

Bir inşaat firmasının, yapacağı apartman projesinde kullanmak üzere 2 adet kolon seçeneği bulunmaktadır. İlk seçenek bir taban ayrıtının uzunluğu 3x metre ve yüksekliği x+y metre olan kare dik prizmadır. İkinci seçenek ise taban yarıçapının uzunluğu 3x metre ve yüksekliği x+y metre olan dairesel dik silindirdir. İnşaat firması, bu iki kolon tipinden hacmi daha büyük olan kolonu kullanmayı tercih etmek istediğine göre, apartman yapımında hangi kolon kullanılacaktır? (pi’yi 3 alınız)

Bina Yapalım
Exercise Files
Bina Yapalım.txt
Size: 511.00 B
Join the conversation