Course Content
Gelişmiş Sorular
6.sınıf cebir müfredatının günlük hayatta karşımıza çıkacak türden problemlerini python dili ile çözmeyi kapsar.
0/4
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
About Lesson

Cebir Kazanımları

Öğrencinin üçgen sınıflandırmalarını yaparak cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.

Python Konuları: 

Değişkenler, Şart blokları

Deniz Öğretmen Python kullanarak üçgenleri açılarına göre dik açılı, geniş açılı, dar açılı olmak üzere sınıflandırmak istemiştir. Deniz öğretmenin Python kullanarak bu sınıflandırmayı yapmasına yardım edebilir misiniz?

Açılarına Göre Üçgenler
Exercise Files
Açılarına Göre Üçgenler.txt
Size: 618.00 B
Join the conversation